Škola v raji, vzdelávanie detí

KTO SME A ČO ROBÍME

Občianské združenie Sekolah Pogem sa zameriava na vzdelávanie deti v malej dedinke Pogem/Petiwung na ostrove Lombok v Indonézii. Na mieste pôsobime od roku 2013. Zaisťujeme postupnú výstavbu školy, učebné pomôcky a spolupodielame sa na výuke angličtiny a ekovýchovy. Snažíme sa o sústavne zvyšovanie kvality výuky a umožniť deťom zvoliť si vlastnú budúcnosť.

Združenie založila Andrea Stárková, ktorá se stará o chod školy a koordináciu výuky, sama učí 5 mesiacov v roku a Marcel Žitník z cestovnej kancelárie Go2 Indonézia, ktorý zabezpečuje finančné zdroje pre školu.

PREČO TO ROBÍME

...A prečo toto všetko vlastne robíme? Myslíme si, že je dobré pomôcť tým, ktorý to nielen potrebujú, ale aj chcú. Chceme uľahčiť deťom z malej dedinky na Lomboku (Indonézia) cestu ku vzdelaniu, ktoré im umožní ovplyvniť svoju budúcnosť. Dať im šancu voľby formou vzdelania.

PLÁNY A VÍZIE

Chceme, aby vybrané deti pokračovali ďalej na strednú školu a ukázali ostatným cestu, že vzdelanie je správna voľba do budúcnosti.

Kam s deťmi po základnej škole?

Naväzujeme bližšiu spoluprácu s elitnou súkromnou školou Junior Highschool Sayang-Ibu na Lomboku, ktorá sa profiluje ako ekoškola s dôrazom na envirovzdelanie v angličtine. Prvým krokom tejto spolupráce sa stala naša návšteva v tejto škole, kde sme piatim najnadanejším deťom z najvyššieho ročníka našej školy, formou exkurzie ukázali možnosti ďalšieho vzdelávania. Založili sme FOND BUDÚCNOSTI DETÍ a postupne sa snažíme získať prostriedky na školné.